Personel Müdürlüğü İşlem Süreçleri

1-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

2-Açıktan Atama İşlem Süreci

3-2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci

4-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

5-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

6-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

7-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

8-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

9-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

10-Hastalık İzni İşlem Süreci

11-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

12-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

13-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

14-Mazeret İzni İşlem Süreci

15-Muvafakat Verme İşlem Süreci

16-Naklen Atama İşlem Süreci

17-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

18-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci

19-Terfi İşlemleri Süreci

20-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

21-Vekalet İşlem Süreci

22-Yeniden Atanma İşlem Süreci

23-Yıllık İzin İşlem Süreci

24-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

25- İşçi ve 4-C li Personelin İzin İşlemleri Süreci

26-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

27-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

28-İdari Dava İşlemleri Süreci

29-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

30-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

31-Disiplin İşleri İşlem Süreci

32-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

33-Malbildirimi İşlem Süreçleri